موتورهای جستجوگر
82% از کاربران اینترنت، موتورهای جستجوگر را ابزار اصلی خود برای یافتن وب سایت ها عنوان کرده اند
متن کامل
تبلیغات اینترنتی
70 درصد از کاربران به هنگام جستجو حتماً یکی از سه سایت ابتدایی نتایج جستجو را کلیک میکنند
متن کامل
تأثیر تبلیغات
تنها 7 درصد ازکاربران سایت های قرار گرفته در رتبه های بیستم به بعد را کلیک میکنند.
متن کامل